هاستnvme آلمان

با 30 روز ضمانت بازگشت پول شما

1گیگ هاست آلمان
 • فضای هارد : 1گیگ
 • رم : 8گیگ اختصاصی
 • CPU : یک هسته اختصاصی
 • پهنای باند : نامحدود
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : nvme
 • هاست یکساله دامنه ir رایگان
 • نصب وردپرس رایگان
2گیگ هاست آلمان
 • فضای هارد : 2گیگ
 • رم : 8گیگ اختصاصی
 • CPU : یک هسته اختصاصی
 • پهنای باند : نامحدود
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : nvme
 • هاست یکساله دامنه ir رایگان
 • نصب وردپرس رایگان
3گیگ هاست آلمان
 • فضای هارد : 3گیگ
 • رم : 8گیگ اختصاصی
 • CPU : یک هسته اختصاصی
 • پهنای باند : نامحدود
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : nvme
 • هاست یکساله دامنه ir رایگان
 • نصب وردپرس رایگان
4گیگ هاست آلمان
 • فضای هارد : 4گیگ
 • رم : 8گیگ اختصاصی
 • CPU : یک هسته اختصاصی
 • پهنای باند : نامحدود
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : nvme
 • هاست یکساله دامنه ir رایگان
 • نصب وردپرس رایگان
5گیگ هاست آلمان
 • فضای هارد : 5گیگ
 • رم : 8گیگ اختصاصی
 • CPU : یک هسته اختصاصی
 • پهنای باند : نامحدود
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : nvme
 • هاست یکساله دامنه ir رایگان
 • نصب وردپرس رایگان
هاست 10 گیگ آلمان
 • فضای هارد : 10گیگ
 • رم : 8گیگ اختصاصی
 • CPU : یک هسته اختصاصی
 • پهنای باند : نامحدود
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : nvme
 • هاست یکساله دامنه ir رایگان
 • نصب وردپرس رایگان
هاست 15 گیگ آلمان
 • فضای هارد : 15گیگ
 • رم : 8گیگ اختصاصی
 • CPU : یک هسته اختصاصی
 • پهنای باند : نامحدود
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : nvme
 • هاست یکساله دامنه ir رایگان
 • نصب وردپرس رایگان
هاست 20 گیگ آلمان
 • فضای هارد : 20گیگ
 • رم : 8گیگ اختصاصی
 • CPU : یک هسته اختصاصی
 • پهنای باند : نامحدود
 • موقعیت سرور : آلمان
 • نوع هارد : nvme
 • هاست یکساله دامنه ir رایگان
 • نصب وردپرس رایگان